Phương thức thanh toán

Vfashion chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chúng tôi chưa áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Quý khách thanh toán trực tiếp số tiền trên hóa đơn kèm theo kiện hàng cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách chuyển khoản tổng số tiền đơn hàng được thông báo trên website https://Vfashion.vn khi chọn mua đến tài khoản sau:

- Số tài khoản : 

- Ngân hàng:

- Chủ tài khoản: NGUYEN THI VAN

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!